Πρωτοβουλίες Συνδέσμου

12.01.2024

Σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα του ΣΕΔΙ για το θεσμό της διαμεσολάβησης

https://s.surveyplanet.com/bam8ulwh

Καλούνται όλοι οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές να συμπληρώσουν την έρευνα του Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών (ΣΕΔΙ) για τη διαμεσολάβηση στην Ελλάδα - Ιανουάριος 2024


23.05.2023

ONLINE ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 – «ΠΟΣΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ»

Η έρευνα αποτελεί τη δεύτερη οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια καταγραφής που γίνεται στην Ελλάδα από την εισαγωγή του νόμου 3898/2010 με θέμα τη διαμεσολάβηση, με ειδικότερο αντικείμενο την ενημέρωση των πολιτών για τον θεσμό. Από πλευράς μεθοδολογίας και σύνταξης πρέπει να αναφερθεί πως όλες οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου & πολλαπλών επιλογών, ενώ δύο εξ αυτών αφορούσαν δημογραφικά χαρακτηριστικά (ιδιότητα και γεωγραφική περιφέρεια)...


22.05.2023

ONLINE ΕΡΕΥΝΑ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ/ΜΑΪΟΣ 2017 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Η έρευνα αποτελεί την πρώτη οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια καταγραφής που γίνεται στην Ελλάδα από την εισαγωγή του νόμου 3898/2010 με θέμα τη διαμεσολάβηση και με ειδικότερο αντικείμενο την αξιολόγηση και την προοπτική της. Από πλευράς μεθοδολογίας και σύνταξης αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς η πλήρης διεξαγωγή της έρευνας online και η έκταση του ερωτηματολογίου το οποίο περιελάμβανε 35 ερωτήσεις (πολλαπλών επιλογών, κλίμακας και ανοιχτές). Στα στοιχεία της έρευνας που ξεχωρίζουν θα πρέπει να αναφερθεί ο εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων διαμεσολαβητών από όλη την Ελλάδα...