Σύνδεσμος

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών είναι μια πρωτοβουλία διαμεσολαβητών από διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους και ειδικότητες για την εδραίωση, ενίσχυση και προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης καθώς και για την ανάδειξη, χρήση και διάδοση της διαμεσολάβησης αλλά και όλων των μορφών της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution - ADR) στην Ελλάδα. Διαβάστε στις υποενότητες της σελίδας για τη φιλοσοφία, την ταυτότητα και τους σκοπούς του συνδέσμου καθώς και για τους ανθρώπους του Δ.Σ και επικοινωνήστε μαζί τους προκειμένου να ασχοληθείτε ενεργά και με ρόλο για τους κοινούς μας στόχους.