Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία επίλυσης διαφορών που εφαρμόζεται με μεγάλη συχνότητα και επιτυχία σε δεκάδες χώρες του κόσμου (Αμερική, Αυστραλία, Ινδία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο κ.ά.). Στη χώρα μας ξεκίνησε το 2010 με τον νόμο 3898/2010 σε εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας 2008/52/ΕΚ. Από το 2019 με το νόμο 4640/2019 - Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις -, η Ελλάδα έχει από τις πιο σύγχρονες εθνικές νομοθεσίες για τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης μιας ιδιωτικής διαφοράς.

Αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει στη διαμεσολάβηση είναι πως τα μέρη με τους δικηγόρους τους συμμετέχουν σε μια συνάντηση με την παρουσία ενός τρίτου ουδέτερου προσώπου, του διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι πιστοποιημένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να τους βοηθήσει να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να αποφύγουν μια επιβαρυντική σε χρόνο, κόστος και ταλαιπωρία δικαστική αντιδικία. Μάλιστα, εφόσον τα μέρη καταλήξουν σε μια συμφωνία, το σχετικό Πρακτικό που υπογράφουν, έχει ισχύ ανάλογη με αυτή μιας δικαστικής απόφασης.    

Η μεγάλη διαφορά με τους προηγούμενους νόμους είναι πως πλέον η διαμεσολάβηση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σε ένα μεγάλο όγκο υποθέσεων, τόσο στην τακτική διαδικασία του μονομελούς, όσο και σε αυτή του πολυμελούς και βέβαια στις οικογενειακές διαφορές. Αυτό σημαίνει πως τα μέρη μιας διαφοράς, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να συζητήσουν την αγωγή τους στο δικαστήριο πρέπει ΠΡΩΤΑ να συμμετάσχουν σε μια Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) με την άλλη πλευρά, προκειμένου να εξετάσουν τη δυνατότητα εξεύρεσης μιας συμβιβαστικής λύσης εξωδικαστικά.

Με αυτή την πρόνοια του νόμου, χιλιάδες υποθέσεις πηγαίνουν πρώτα στις αίθουσες της διαμεσολάβησης και ένα πολύ μεγάλο μέρος τους επιλύεται σε αυτές. Πρόκειται λοιπόν για μια τεράστια δυνατότητα που έχουν πολίτες και επιχειρήσεις να επιλύουν πολλά είδη διαφορών (οικογενειακές, εμπορικές, κληρονομικές, διανομή περιουσίας, κτηματολογικές, τραπεζικές, ασφαλιστικές, διαφορές στο εργασιακό περιβάλλον κλπ) με έναν σύγχρονο τρόπο, με ασφάλεια δικαίου, και σε γρήγορο χρόνο, αφού οι περισσότερες διαμεσολαβήσεις έχουν χρόνο ολοκλήρωσης από λίγες ώρες έως μερικές ημέρες.  

Ο νόμος καθιστά υποχρεωτική στους δικηγόρους την ενημέρωση των πελατών τους για την επιλογή της διαμεσολάβησης. Η παρότρυνση του Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών είναι, εξαντλήστε μέσω της διαμεσολάβησης τις πιθανότητες μιας συμβιβαστικής λύσης πριν καταφύγετε στη δικαιοσύνη.

Διαβάστε στις υπόλοιπες σελίδες του Συνδέσμου, θέματα σχετικά με τη διαμεσολάβηση.