Σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα του ΣΕΔΙ για το θεσμό της διαμεσολάβησης

Δημοσιεύθηκε: 12.01.2024

Με την παρέλευση τριών ετών από την θέσπιση της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης (χρονικό διάστημα στο οποίο μεσολάβησε και η πανδημία), ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών διεξάγει έρευνα με σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση του νόμου με στόχο την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των ΥΑΣΔ και των διαμεσολαβήσεων.

Η έρευνα απευθύνεται στους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές στην Ελλάδα. Οι απαντήσεις όσων συμμετέχουν στην έρευνα είναι ανώνυμες και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΙ.

Μπορείτε να συμμετέχετε στην έρευνα πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://s.surveyplanet.com/bam8ulwh