Δημοσιεύσεις Μελών

Στο τμήμα αυτό αναρτώνται δημοσιεύσεις σχετικά με τη διαμεσολάβηση που έχουν γράψει τα μέλη του Συνδέσμου. Οι απόψεις των μελών είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις επίσημες θέσεις του Συνδέσμου. Μπορείτε να στέλνετε προς δημοσίευση άρθρα, κείμενα σχολιασμού, μελέτες κλπ στο info@sedi.gr.

23.05.2023

Τι είναι το Online Dispute Resolution (ODR) και ποιες διαφορές μπορούν να επιλυθούν με αυτή τη διαδικασία;

Το ODR είναι ο ξένος όρος που αναφέρεται στην ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών. Αποτυπώνει μια μεγάλη καινοτομία και διαδρομή η οποία ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 1990 με τη δημιουργία τεχνολογικών συστημάτων που υποβοηθούν διαδικασίες επίλυσης διαφορών, τόσο δικαστικών (πχ The Virtual Magistrate, e-court κ.ά.) όσο και εξωδικαστικών (Smartsettle, EU ODR platform κ.α.).


23.05.2023

Διαμεσολάβηση πριν τη δικαιοσύνη

Η πρόσφατη έρευνα που δείχνει χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης στην ελληνική δικαιοσύνη έρχεται να επιβεβαιώσει μια σχεδόν παγιωμένη τάση δυσπιστίας της κοινωνίας σε ένα βαθιά δημοκρατικό θεσμό. Είναι προφανώς ανησυχητικό ως εύρημα ακόμη και αν αποτελεί απλά γενική αίσθηση των πολιτών, πως λέξεις όπως παρεμβάσεις, μεροληψία, συμφέροντα, ανισότητα συνδέονται στη συνείδηση πολλών πολιτών με την απονομή της δικαιοσύνης.