Φιλοσοφία

Η διαμεσολάβηση αποτελεί πλέον οργανωμένο θεσμό της ελληνικής κοινωνίας. Έχει ειδικό νομικό πλαίσιο, τόσο σε εθνικό επίπεδο (Ν.4640/2019) όσο και σε ευρωπαϊκό (Οδηγία 2008/52/ΕΚ). Υπάρχουν διαδικασίες πιστοποίησης διαμεσολαβητών, ενώ πληθώρα συναδέλφων αποτελούν Πιστοποιημένους Διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο θεσμός χαρακτηρίζεται από κύρος και αποτελεσματικότητα και έχει γίνει γνωστός και αποδεκτός από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών ιδρύθηκε για να συμβάλει σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.

  • Να λειτουργήσει ως κοινό σημείο συλλογικής έκφρασης όλων των συναδέλφων αλλά και ως δέκτης ιδεών και προτάσεων βελτίωσης του θεσμού που θα τις προωθήσει θεσμικά στους αρμόδιους φορείς.
  • Να αποτελέσει αξιόπιστο θεσμικό συνομιλητή της πολιτείας για την εξέλιξη και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του θεσμού.
  • Να προστατεύσει τη δημόσια εικόνα της διαδικασίας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ώστε να εδραιωθεί θετικά στη συνείδηση των πολιτών.
  • Να συνεισφέρει στην επιμόρφωση, στην εξέλιξη και στην επάρκεια των συναδέλφων.
  • Να ενημερώσει ορθά πως η διαμεσολάβηση ούτε υποκαθιστά, ούτε συμπληρώνει τη δικαιοσύνη, αλλά προσφέρει μια άλλη βάση επίλυσης των καθημερινών διαφορών.
  • Να δημιουργήσει ένα δίκτυο διαμεσολαβητών που θα διαχειριστεί με επαγγελματισμό την εφαρμογή της διαδικασίας στην καθημερινή πράξη.
  • Να ενώσει το δικαίωμα διαφύλαξης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των συναδέλφων και την υποχρέωση διαρκούς προστασίας του θεσμού.

Όλα τα παραπάνω είναι μέρος της φιλοσοφίας του συνδέσμου μας. Μιας φιλοσοφίας που έχει στο κέντρο της τη διαμεσολάβηση. Τη σταδιακή εφαρμογή της σε περισσότερους τομείς διαφορών. Τη διάδοσή της στην ελληνική κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα. Την καθιέρωσή της ως πρώτη επιλογή για την επίλυση μιας διαφοράς. Μιας φιλοσοφίας ταυτόσημης με την ίδια την ουσία της διαμεσολάβησης. Για μια κοινωνία που δεν θα αντιδικεί στα δικαστήρια αλλά θα χρησιμοποιεί εναλλακτικούς, σύγχρονους και ειρηνικούς τρόπους για να γεφυρώνει τις αντιθέσεις της.