Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου χρεώνεται δικαστικές δαπάνες για άρνηση σε διαμεσολάβηση

Δημοσιεύθηκε: 24.05.2023

Το Ανώτατο Δικαστήριο στην Αγγλία τιμώρησε την Μητροπολιτική Αστυνομία με τη μείωση κατά το ένα τρίτο των δικαστικών δαπανών που δικαιούνταν, παρά το γεγονός πως τελικά κέρδισε τη δίκη σε κάθε ουσιαστικό της ζήτημα, λόγω της "αποτυχίας της να συμμετάσχει πλήρως και επαρκώς στη διαδικασία της διαμεσολάβησης».

Ο δικαστής Turner έλαβε αυτή την απόφαση στην υπόθεση Laporte & Anor κατά του Επιτρόπου της Μητροπολιτικής Αστυνομίας [2015] EWHC 371 (QB). Ο κατηγορούμενος είχε κερδίσει όλα τα θέματα ουσίας στην ακροαματική διαδικασία, αλλά ο ενάγων υποστήριξε πως δεν πρέπει να επιβαρυνθεί με τον καταλογισμό των δικαστικών εξόδων επειδή ο κατηγορούμενος είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στην διαδικασία της διαμεσολάβησης. Το Δικαστήριο συμβουλεύτηκε τη λίστα Halsey που περιέχει μια αναφορά στους λόγους που θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για να αρνηθεί κάποιος τη διαμεσολάβηση και αποφάνθηκε πως η άρνηση ήταν αναίτια.

Όπως τόνισε ο δικαστής Turner «λαμβάνοντας υπόψη μου όλους τους παράγοντες που απαριθμούνται στην λίστα Halsey και όλα τα άλλα συναφή θέματα στα οποία έχω αναφερθεί σε αυτή την υπόθεση, είμαι πεπεισμένος πως η άρνηση του κατηγορούμενου να συμμετάσχει πλήρως και επαρκώς στη διαδικασία διαμεσολάβησης θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον καταλογισμό των δικαστικών δαπανών. Ασκώντας λοιπόν την ευρεία διακριτική ευχέρεια που μου παρέχει ο νόμος απονέμω στον κατηγορούμενο τα δύο τρίτα των δικαστικών εξόδων του κατά των εναγόντων».